ПЛАН АКТИВНОСТИУДРУЖЕЊА „БРАТСТВО САМАРЏИЋА СРБИЈЕ“ПЛАН АКТИВНОСТИ

Као не регистровано удруужење иницирано браственичком идејом Самарџићи су се први пут окупили 1973. године а један од иницијатора је био сада покојни Митар Самарџић.

           „БРАСТВО САМАРЏИЋА КРИВОШИЈЕ“ као конституисано и регистовано удружење браственика иницирали су Милан , Бошко и Богољуб Самарџић давне 1987. године у оквиру бивше Југославије. Удружење је  било организовано у Секције. Постојале су Секције за Србију,  Црну Гору и Републику Српску. У оквиру такве и измењене организације припремани су и одржавани сабори браственика којих је било шест закључно са 2011. годином . Формирањем нових држава на просторима бивше Југославије променили су се услови и онемогућен је рад удружења на начин како је до тада функционисало. Указала се потреба а и неминовност да се организују Удружења по државама а да би се идеја Саборности и даље одржала Самарџићи из свих држава где постоје удружења конституисали су „ САБОР УДРУЖЕЊА САМАРЏИЋА“

                „БРАТСТВО САМАРЏИЋА СРБИЈЕ“ је регистровано удружење грађана у Агенцији за привредне регистре Републике Србије број БУ 473/2011 од 31.01.2011. године , са матичним бројем 17594974, шифром делатности 91330 и ПИБ-ом 103663595. Код Војвођанске банке отворен је динарски текући рачун бр. 355000320034478665

                   Браство Самарџића Србије преузело је у целости  Правилник о установљењу награде  „ Обрадово перо“ , у знак сјећања и захвалности Обраду Мићову Самарџићу, писцу књиге „Порекло Самарџића и осталих братстава рода Орловића“, као и за његов укупан истраживачки рад у области народног стваралаштва и историјске грађе.

             Награда се додељује Самарџићима, као и другим грађанима који својим радом дају:

  • изузетан допринос у животу и раду удружења Самарџића ;
  • изузетан допринос у афирмацији братства Самарџића у јавном, културном и приврдном животу на овим просторима или афирмисању Самарџића на било који начин ;
  • допринос у области истраживања порекла, имена и рода на српским просторима
  • истраживање народног стваралаштва и историјске грађе.

Награда „Обрадово перо“ може се доделити појединцима, институцијама и другим правним лицима.

       Поред овог правилника који својом садржином подстиче стваралаштво у свим областима , Браство Самарџића Србије , подржало је и идеју о изградњи етно куће Самарџића која би служила као место за окупљање свих браственика који живе на овим или неким другим просторима. Етно кућа би имала свој простор за очување етно грађе која би се сакупљала из свих крајева у којима су живели Самарџићи, имала би своју радну собу са библиотеком за истаживачки рад заинтересованих, имала би апартман и морала би бити у функцији неког привређивања због самофинансирања трошкова одржавања самог комплекса. Ова идеја тражи стручну анализу због ризика које са собом носe финансиска улагања донатора Самарџића , јер циљ удружења је да окупља а не да прави раздор међу братственицима.

        Идеја која је такође одобравана на свим скуповима Самарџића је да се браство укључи у стипендираље нај талентованијих  браственика  у свим узрастима школовања од основно школског, средње школског и академског образовања. Браство Самарџића Србије је на шестом сабору који је одржан у Београду у Сава Центру 06.08.2011. године , доделило скромну новчану помоћ једдном талентованом ученику основне школе из Невесиња. Браство Самарџића Србије за почетак предузеће акцију  и обратиће се свим удружењима да доставе имена и презимена свих  који су  својим досадашњим истицањем заслужују подршку целог браства.

       Такође идеја  о сајт презентацији свих Самарџића који желе да свој радни професионални тј. привредну активност представе , доставе и допуњују  на сајту Самарџића чија је адреса www.samardzici.org. Основна идеја је да се Самарџићи бизнисмени који се не познају преко сајта Самарџића упознају. Оваква база података највероватније би дала нов квалитет идеји саборства и у много чему би олакшала досадашњи рад ентузијаста који се довијају на све могуће начине да одрже браство на окупу.

      Идеја је да се на сајту Самарџића формира телефонски именик са интернет адресама да се на тај начин браственици упознају а изабрани представници браства  Самарџића имали би ажурну и уређену евиденцију чланова браства.

        На крају све оне који ово прочитају а имају идеју која би допринела , ефикасности, успешности, промоцији браства Самарџића добро су дошли и сви смо им захвални.

БРАТСТВО САМАРЏИЋА СРБИЈЕ
Зоран Самаџић
samardzicbgd@gmail.com
tel. 063 7603144